Intensivutbildning i KAM

Programmet består av två heldagar. Syftet är att stärka er individuella kompetens och företagets konkurrenskraft genom att förstärka förmågan att bygga långsiktiga relationer till de viktigaste kunderna. Efter utbildningen kommer skillnaden och fördelarna med att fördela extra resurser på era viktigaste kunder att vara klarlagt. Ni kommer också att få med Er verktyg till verksamheten som ni kan tillämpa direkt inom områden såsom kundvalidering, kundplanering & projektledning av stora affärer.

Hans Lindholm

Hans Lindholm är entreprenören som tidigt blev egen företagare och som de senaste 20 åren arbetat som säljare, ledande befattningshavare och affärsutvecklare i internationella bolag såsom Electrolux, Canon, Siemens och Manpower. Hans är en flitigt anlitad föreläsare och driver idag ett eget bolag som hjälper till att utveckla kunders verksamhet. Han är rådgivare inom ledarskap, affärsutveckling och försäljning.

Agenda

Dag 1 – 08:30 – 17:00

08:30-09:00 Samling & kaffe
09:00-10:00 Presentation & Syfte
10-11 KAM versus traditionell försäljning
11-12 Vilka personliga egenskaper krävs
12-13 Lunch
13-15 Vilka kunder skall prioriteras
15-17 Vad krävs för att bli strategisk leverantör

Dag 2 – 09:00 – 16:00

09:00-09:30 Hur agerar dagens inköpare
09:30-10:00 Hur validerar de leverantörer
10-12 Vad krävs för att fördjupa relationen
12-13 Lunch
13-14 Skapa kundteam
14-15 Leda arbetet kort/långsiktigt
15-16 Planering, dokumentation och genomförande
16.00 Hemresa

Resultat

Efter genomförd utbildning kan du bättre prioritera din tid på rätt kunder och delegera delar av kundrelationen till andra i organisationen för att skapa djupare relation och minska riskerna.
Era största kunder är viktiga men behöver kompletteras med nya kunder för att ni skall utvecklas bättre i framtiden.

När?

Tisdag 12 mars 2019 och onsdag 13 mars 2019

Vart?

Göteborg
Scandic Backadal
Bäckebolsvägen 4
422 53 Hisings Backa