Beatrice Tannerstål

För oss är det ett passande koncept där man mixar föreläsning med nätverkande, att lyssna och inspireras kombinerat med diskussioner och grupparbeten och inte minst knyter man kontakter och utbyter erfarenheter med andra deltagare.