Intensivutbildning i Kam, med Johan Skattner!

Intensivutbildning i Kam, med Johan Skattner! Programmet består av två heldagar. Syftet är att stärka Er individuella kompetens och företagets konkurrenskraft genom att förstärka förmågan att bygga långsiktiga relationer till de viktigaste kunderna. Efter utbildningen...