Andreas Olsson

Dagen leds av Andreas Olsson. Han utbildar och föreläser i både små och stora infallsvinklar när det gäller ämnet presentationsteknik. Han besitter stor kunskap i området och brinner för att hjälpa andra att förbättra sina tal och presentationer. I dag använder sig många av Powerpoint, men hur bra är det egentligen? Och hur kan man förbättra det? På vilka fler sätt kan man bemästra sin kommunikation och förmågan att förmedla ett budskap?