Helena Tinnert

Helena tar ansvar för att finna potentialen i människor och processer och har modet att utveckla den potentialen.

Jag tror på att leda helhjärtat. Jag tror på mänskliga rättigheter och jag vill vara med och skapa den förändring som krävs för en bättre värld. Jag tror att de globala målen är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för förändring. Jag tror att vi tillsammans kan och måste mäta framgång i skapat värde.

Jag har jobbat inom svensk industri i 25 år där jag har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.

Jag tycker om att skapa motivationsklimat som bygger på glädje, lärande och tillit och fylls av energi när jag får se andra människor lyckas, må bra och växa. Och jag trivs bäst när jag får vara eleven och läraren på samma gång.

Helena Tinnert,