Jesper Berlin

Jag har arbetat i Försvarsmakten i nästan 30 år, 14 av dessa jobbade jag i specialförbanden. Under min karriär har jag vid ett flertal tillfällen samlat ihop grupper för att arbeta i högriskmiljöer.

I den dagliga verksamheten är det lätt att man fokuserar på prestation (hur mycket, hur många o.s.v.) men jag tror att fokus i det långa loppet ska vara på förbättring. Att vända sina svagheter till styrkor. Det spelar ingen roll om du ska träna mot ett speciellt mål eller driva ett företag, det handlar inte så mycket om att göra sakerna rätt, det handlar om att göra rätt saker!