Mia Almroth

Mia har lång erfarenhet inom förbättringsledning, kommunikation och ledarskap.  I sin tidigare roll som internationell marknads och försäljningschef, tar hon med sig sina erfarenheter av att jobba mångkulturellt och vikten av olikheter.

Idag arbetar Mia som ledarskapscoach med fokus på personlig utveckling och hållbart ledarskap, där hon får både människor och organisationer att växa. Hon har drivit flera uppdrag inom kultur- och ledarutveckling både inom den offentliga som den privata sektorn. Idag jobbar hon även som lärare på IHM Business School. Sedan tre år driver hon företaget Almroth Mind Coaching AB.

Mia Almroth
0703-376700
Almroth Mind Coaching AB
mia@almrothcoaching.se
www.almrothcoaching.se