Mia Almroth

Mia Almroth har i hela sitt yrkesliv jobbat med att leda människor inom försäljning och marknadsföring i roller som marknads- och försäljningschef i både nationella och internationella bolag. Sammantaget har kommunikation gått som en röd tråd genom hennes erfarenheter, där affärsstrategier, organisationsutveckling och ledarskap varit grundpelarna. I samband med att kroppen började ge varningssignaler pga. ett för högt tempo, beslutade sig Mia för att sadla om, och på heltid göra det som engagerar henne allra mest, nämligen med att jobba med människors personliga utveckling och hjälpa ledare och organisationer att utnyttja sin fulla potential.