Örjan Olsson

Sedan början av 90-talet har Örjan arbetat som utbildare/tränare och coach inom de två egenägda bolagen Going Places och Highlights. Från starten på 90-talet, då det var mest turism- och resenäringen som sälj- och servicetränades, har allt fler organisationer, företag och branscher adderats till referenslistan.

Uppdrag med sälj-, service-, kommunikations-, beteende- och ledarskapsträning i grupp samt personlig coaching i kundens miljö driver Örjan både ofta och med framgång. Företag som exempelvis BDS, Stöten i Sälen, Stenungsunds Kommun, Göteborg & Co, Länsförsäkringar, Liseberg, Choice Hotels, SCR och ICA är kunder som Örjan samarbetar med.

Filosofin handlar helt enkelt om att hjälpa motparten (kund/medarbetare/leverantör) att köpa mig som person samt den vara, tjänst eller idé jag själv står för genom att försöka agera coachande istället för säljande. Människan har alltid ogillat att bli såld men vill väldigt ofta köpa. Örjans kall är att hjälpa till med att få var och en att inse möjligheterna med att lyckas med det.

Utöver att driva träningar i kundmötet är han även involverad inom andra delar av näringslivet via delägarskap i en reklambyrå, ett kontorshotell och ett mindre fastighetsbolag. En av fördelarna med detta är förståelsen för ”verkligheten” och dess problemställningar/utmaningar hela tiden finns nära.