Per Henningsohn

Fler affärer – Vinnaren förlorar

Per Henningsohn (säljaren, affärsförhandlaren och föreläsaren )ger en praktisk dag baserat på den senaste forskningen kring framgångsrik förhandling som redan anammats av den internationella forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Dessutom kommer affärsavslutet behandlas specifikt under den här dagen.

Oavsett om det är viktig affärsförhandling, en diskussion hemma vid köksbordet eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma. På ett lättmottagligt sätt och med en enkel, tydlig och användbar modell presenterar Per det komplexa i en förhandlingssituation. Under en utbildningsdag varvas innehåll kring förhandling och försäljning. Per ger dig nycklar för framgångsrik kommunikation och lär dig samtidigt att förhandla med inköpare,- för att nå dina mål och bästa möjliga resultat.
Med Pers hjälp blir du en bättre säljare, förhandlare, ledare och medarbetare. Det handlar om att nå fram till andra människor och förändra beteenden och viktigast av allt se till att alla känner sig nöjda efteråt. Under den här dagen ifrågasätter Per begreppet win-win, utvecklar det och ersätter det med ett annat bättre.