Idag är vi ett starkare team än någonsin!

Jag har varit med i Selldorados nätverk under flera års tid nu, och ser alltid fram mot nästa träff. Det är en bra mix på ämnen som ramar i dagarna, och jag får alltid med mig något nytt som jag kan använda mig av i praktiken. Det har också fått mig att växa som ledare, och gett mig en förståelse för hur viktig chefsrollen faktiskt är för att få ett engagerat och tryggt team.

Eftersom jag jobbar i ett internationellt företag med enbart utländska chefer och ägare, är det extra viktigt för mig att få tillgång till ett svenskt forum där vi deltagare kan ha en öppen diskussion och utbyta erfarenheter ledare emellan. Det ger mig den bensin jag behöver för att gasa vidare. Sedan två år tillbaka har jag även skickat mina säljare till Selldorados kurser, så även de kan få tillgång till några av Sveriges bästa föredragshållare med mycket gott resultat. Idag är vi ett starkare team än någonsin!

Mia Almroth
Mustadfors Bruks AB