Affärsekonomi för ledare med Johan Skattner

Företag får allt större krav på sig att ge vinst, utvecklas över tiden och ha en ekonomi som möjliggör företagets utveckling.  Målbilden skruvas successivt upp samtidigt som omvärlden innebär allt större utmaningar, inte minst genom skenande råvarupriser, frågeställningar kring prissättning och allt mer krävande kunder.

Konkurrenssituationen hårdnar och det gäller att utveckla företaget till att minst utvecklas i takt med omvärlden.

Vi vill med den här utbildningsdagen förmedla en ökad kunskap kring affärsekonomi till företagets ledare, framför allt inom försäljning.

Fokus ligger på ”Affärens ekonomi” där vi kopplar de beslut vi tar för att utveckla vår affär till de siffror som kommer ut i företagets resultatrapporter. Siffror kan vara tråkiga, affärens ekonomi är enkelt, viktigt och kul!

Utbildningen kommer att öka den ekonomiska kunskapen och ge en inblick i de möjligheter som finns för att påverka företagets resultat.

Johan Skattner

Om Johan Skattner

Johan jobbar som affärsutvecklingskonsult på GlobePlus i Göteborg, ett konsultbolag med över 20 års erfarenhet med fokus på att hjälpa sina kunder till en lönsam tillväxt. Han är verksam inom utbildning, rådgivning och styrelsearbete hos B2B företag samt används som lärare och coach på IHM Business School i Göteborg. Inom Key Account Management har han flera års egen erfarenhet från nationell, nordisk och internationell miljö.

Agenda

  • Resultaträkningens innehåll. Hur påverkar försäljningen. Vad finns mer som påverkar?
  • Innehållet i en balansräkning och sambandet med resultaträkningen.
  • Vad kan vi som är involverade i en ledningsgrupp och/eller med säljansvar påverka i resultat- och balansräkningen.
  • Viktiga nyckeltal, vad de består av och hur vi kan påverka
  • Prisförändringars påverkan på företagets resultat
  • Påslag, marginal, täckningsgrad och täckningsbidrag

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation