Affärsekonomi för ledare med Johan Skattner

Företag får allt större krav på sig att ge vinst, utvecklas över tiden och ha en ekonomi som möjliggör företagets utveckling.  Målbilden skruvas successivt upp samtidigt som omvärlden innebär allt större utmaningar, inte minst genom skenande råvarupriser, frågeställningar kring prissättning och allt mer krävande kunder.

Konkurrenssituationen hårdnar och det gäller att utveckla företaget till att minst utvecklas i takt med omvärlden.

Vi vill med den här utbildningsdagen förmedla en ökad kunskap kring affärsekonomi till företagets ledare, framför allt inom försäljning.

Fokus ligger på ”Affärens ekonomi” där vi kopplar de beslut vi tar för att utveckla vår affär till de siffror som kommer ut i företagets resultatrapporter. Siffror kan vara tråkiga, affärens ekonomi är enkelt, viktigt och kul!

Utbildningen kommer att öka den ekonomiska kunskapen och ge en inblick i de möjligheter som finns för att påverka företagets resultat.

Johan Skattner

Om Johan Skattner

Johan har en gedigen bakgrund som utbildare.  Sedan flera år har han ett samarbete med IHM Business School i Göteborg där han är en uppskattad lärare och handledare. Fokus ligger på sälj- och marknadsinriktade utbildningar. Att utbilda icke-ekonomer i ekonomi är något som ligger Johan varmt om hjärtat. Pedagogiken är att förenkla, involvera och engagera. Affärsekonomi är enkelt, kul och användbart! Johan jobbar som managementkonsult inom utbildning och rådgivning med fokus på B2B. Han har styrelseuppdrag både i Sverige och internationellt.

Agenda

  • Resultaträkningens innehåll. Hur påverkar försäljningen. Vad finns mer som påverkar?
  • Innehållet i en balansräkning och sambandet med resultaträkningen.
  • Vad kan vi som är involverade i en ledningsgrupp och/eller med säljansvar påverka i resultat- och balansräkningen.
  • Viktiga nyckeltal, vad de består av och hur vi kan påverka
  • Prisförändringars påverkan på företagets resultat
  • Påslag, marginal, täckningsgrad och täckningsbidrag

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation