Hur ger hållbar utveckling dig nya affärsmöjligheter? med Helena Tinnert

Hur ger hållbar utveckling dig nya affärsmöjligheter?

Med en djup förankring i sina värderingar kopplar Helena affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte. Helena har ett starkt engagemang mest tydligt när hon leder och utmanar i frågor om en rättvis, jämställd och hållbar värld. Hon låter aldrig rädslan för att inte lyckas hindra henne från att göra det hon verkligen bryr sig om. ’Segrarna skriver historien men för att lära sig något måste man även lyssna på förlorarna, om det alls finns några?’

Hållbar utveckling handlar mycket om att ta in nya perspektiv – att ha modet att se och acceptera verkligheten. Men hur gör vi för att våga äga våra problem och låta andra se våra utmaningar utan några garantier om framgång? – Vad vi gör ’gör skillnad’, och vi måste bestämma oss för vilken skillnad vi vill göra?!

  • Vad är hållbar utveckling?
  • Hur kan globala mål bli vår lokala affärsmöjlighet?
  • Hur kan hållbar utveckling driva innovation och skapa potential för nya affärer?
  • Hur kan hållbar utveckling skapa ett försprång idag och framgång imorgon?
  • Hur kan vi använda vår kärnverksamhet för att driva förändring och öka vår konkurrenskraft?
  • Hur integrerar du hållbar utveckling i ditt dagliga arbete affärsstrategi?
  • Hur skapar en hållbar strategi ett genuint engagemang och en tydlig vision?
  • Hur maximerar vi vårt värdeskapande för ägare, intressenter och samhället i stort?
Helena Tinnert

Om Helena Tinnert

Helena tar ansvar för att finna potentialen i människor och processer och har modet att utveckla den potentialen. Jag tror på att leda helhjärtat. Jag tror på mänskliga rättigheter och jag vill vara med och skapa den förändring som krävs för en bättre värld. Jag tror att de globala målen är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för förändring. Jag tror att vi tillsammans kan och måste mäta framgång i skapat värde. Jag har jobbat inom svensk industri i 25 år där jag har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet. Jag tycker om att skapa motivationsklimat som bygger på glädje, lärande och tillit och fylls av energi när jag får se andra människor lyckas, må bra och växa. Och jag trivs bäst när jag får vara eleven och läraren på samma gång. Helena Tinnert,

Agenda

07:45 – 08:00 Incheckning
08:00 – 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 – 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:30 Dagen fortsätter
15:30 – 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation