Intensivutbildning i KAM med Johan Skattner

FAVORIT I REPRIS!

Nu finns chansen att delta på vår populära KAM-utbildning som går av stapeln 1-2 december 2021 i Lund och 18-19 januari 2022 i Stockholm.

Intensivutbildning i KAM

Programmet består av två heldagar. Syftet är att stärka Er individuella kompetens och företagets konkurrenskraft genom att förstärka förmågan att bygga långsiktiga relationer till de viktigaste kunderna. Efter utbildningen kommer skillnaden och fördelarna med att fördela extra resurser på era viktigaste kunder att vara klarlagt. Ni kommer också att få med Er verktyg till verksamheten som ni kan tillämpa direkt inom områden såsom kundvalidering, kundplanering & projektledning av stora affärer.

Efter genomförd utbildning kan du bättre prioritera din tid på rätt kunder och delegera delar av kundrelationen till andra i organisationen för att skapa djupare relation och minska riskerna.
Era största kunder är viktiga men behöver kompletteras med nya kunder för att ni skall utvecklas bättre i framtiden.

Johan Skattner

Om Johan Skattner

Johan jobbar som affärsutvecklingskonsult på GlobePlus i Göteborg, ett konsultbolag med över 20 års erfarenhet med fokus på att hjälpa sina kunder till en lönsam tillväxt. Han är verksam inom utbildning, rådgivning och styrelsearbete hos B2B företag samt används som lärare och coach på IHM Business School i Göteborg. Inom Key Account Management har han flera års egen erfarenhet från nationell, nordisk och internationell miljö.

Agenda

Dag 1
08:30-09:00Samling & Kaffe
09:00-10:00Presentation & Syfte
10:00-12:00KAM versus traditionell försäljning & vilka personliga egenskaper krävs
12:00-13:00Lunch
13:00-15:00Vilka kunder skall prioriteras
15:00-17:00Vad krävs för att bli strategisk leverantör
Dag 2
08:00-10:00Hur agerar dagens inköpare och hur validerar de leverantörer
10:00-12:00Vad krävs för att fördjupa relationen
12:00-13:00Lunch
13:00-14:00Skapa kundteam
14:00-15:00Leda arbetet kort/långsiktigt
15:00-16:00Planering, dokumentation och genomförande
16:00Hemresa

Kalender

Några röster från tidigare möten

”En fantastisk energikick kopplat till ett mycket bra budskap. Jag kan varmt rekommendera Magnus H Johansson”
Per Kostmann, Företagsmarknadschef, SEB.

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation