Hur du står som stadigast när det blåser som mest, med Jesper Bella Berlin

Do the hard right before the easy wrong!

Jesper Bella Berlin

Det är i dag viktigare än någonsin att du som säljare utvärderar din roll och arbetsuppgift. Kopplat till en osäker marknad och pandemi behöver du planera, utveckla och utvärdera!

Jag kommer att prata om hur vi i min grupp inom specialförbanden utvärderar vår egen prestation, hur vi hela tiden tränar på att vända vår egen svaghet till vår styrka, och hur vi identifierar problem innan lösningen.

Jag kommer under dagen ge praktiska exempel på hur man skapar bra vanor, hur du vänder din svaghet till en styrka samt utvärdering, hur utvärderar vi vad vi gör och vår egen prestation?

 • Sätta mål, för sig själv och organisationen
  • Hur utvärderar vi vad vi gör och vår egen prestation
  • Prestation eller förbättring, vad är målet?
  • Vänd svagheter till styrkor
 • Föregångsmannaskap/ Självledarskap
  • Skapa bra vanor
  • Ta hand om kroppen och huvud
  • Verklighet eller PowerPoint
  • Gör något åt det!
 • Jobba I osäkerhet och förändring
  • Planera
  • Utveckla situationen
  • Identifiera problemet innan lösningen
Jesper Berlin

Om Jesper Berlin

Jag har arbetat i Försvarsmakten i nästan 30 år, 14 av dessa jobbade jag i specialförbanden. Under min karriär har jag vid ett flertal tillfällen samlat ihop grupper för att arbeta i högriskmiljöer. I den dagliga verksamheten är det lätt att man fokuserar på prestation (hur mycket, hur många o.s.v.) men jag tror att fokus i det långa loppet ska vara på förbättring. Att vända sina svagheter till styrkor. Det spelar ingen roll om du ska träna mot ett speciellt mål eller driva ett företag, det handlar inte så mycket om att göra sakerna rätt, det handlar om att göra rätt saker!

Agenda

07:45 – 08:00 Incheckning
08:00 – 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 – 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:30 Dagen fortsätter
15:30 – 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”En fantastisk energikick kopplat till ett mycket bra budskap. Jag kan varmt rekommendera Magnus H Johansson”
Per Kostmann, Företagsmarknadschef, SEB.

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation