Q3 Ledare – Att leda och lyckas med förändringar med Catrin Brodin

Dagen kommer att ledas av förändringsexperten Catrin Brodin. På ett inspirerande sätt kommer hon beskriva vilka framgångsfaktorer som är viktiga för att ni ska lyckas i era förändringar.

Punkter som kommer att belysas under dagen:

  • Om förändringar – hur definierar vi en förändring, vilka olika typer av förändringar finns det
  • Förändring som normaltillstånd – vad menas med det och vilka krav ställer det på oss som företag
  • Förändringsledning/change management – vad menas med det, när behövs det och varför är det viktigt
  • Framgångsfaktorer för att leda och lyckas med förändringar – här tar vi upp praktiska erfarenheter från lyckade förändringsprojekt
  • Case – utifrån ett antal framgångsfaktorer jobbar vi med ett verklighetsbaserat case där vi lär oss jobba med syfte & mål för förändringen, att leda människor i förändring och strukturens betydelse för att lyckas
  • Tips på praktiska verktyg att använda i förändringsarbetet

Varför behöver företag vara duktiga på att leda förändringar?

De flesta företag idag ställs då och då inför utmaningar som kräver förändring. Det kan vara strukturella förändringar som påverkar en hel bransch (tex digitalisering) eller en omorganisation, ändrade arbetssätt etc. De som arbetar i företag med högt förändringstryck håller nog med om att förändringar kostar pengar och att hur man driver och hanterar förändringar blir allt viktigare. Att som företag ha en bra förmåga att driva och hantera förändringar hävdar många är och kommer vara en konkurrensfördel i den föränderliga värld våra företag verkar i. Trots den insikten är det många företag som misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar.

Uppnått resultat av utbildningen

Den här utbildningen ger dig som chef eller ledare de kunskaper du behöver för att kunna leda era förändringar. Du kommer få:

  • Ökad förståelse för vad som är viktiga faktorer för att lyckas med förändringar
  • Förmåga att kunna leda en förändring
  • Konkreta verktyg att använda direkt i företagets förändringsarbete

 

Catrin Brodin

Om Catrin Brodin

Catrin Brodin har lång erfarenhet från både HR-arbete och förändringsledning. Hon har drivit många förändringsprojekt, utvecklat praktiska verktyg att använda i förändringsarbete och utbildat chefer och ledare.

Agenda

07:45 – 08:00Incheckning
08:00 – 08:30Frukost och nätverkande
08:30 – 11:30Föreläsning / Möte
11:30 – 12:30Lunch
12:30 – 15:30Dagen fortsätter
15:30 – 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation