Q4 Ledare – Effektivare kommunikation är en framgångsfaktor i ditt ledarskap.

Selldorado bjuder in till en dag där du tillsammans med andra säljansvariga får tips och kunskap till ditt säljledarskap för att kunna kommunicera på ett mer tydligt och inspirerande sätt med dina medarbetare.

Enligt moderna ledarskapsmodeller är några av de viktigaste egenskaperna hos en ledare att coacha och utveckla andra och att skapa engagerade medarbetare.

Välfungerande team förutsätter att medlemmarna kan samarbeta, och att du som ledare kan anpassa din kommunikationsstil, Det som också kännetecknar ett bra ledarskap är måttet av självinsikt.

En bra ledare gör inte alltid allting rätt. Men en bra ledare vet när det inte blivit så bra, och tar lärdom och strävar alltid efter att bli lite bättre i sin roll.

Under dagen kommer vi att skapa en större förståelse för hur vi kommunicerar via världens mest använda modell för beteende och kommunikation. Det är inte ett ”personlighetstest”, utan bygger på självskattning. Det är ett effektivt och smart sätt att få ett gemensamt språk för beteenden. Rätt använt ger modellen igenkänning och självkännedom som leder till att du börjar reflektera över hur du själv agerar i ledarrollen och vad det betyder för dina medarbetare.

Under denna dag går vi både in på hur du kan använda modellen som kallas DISC för att bli en bättre chef, men även vilka baksidor denna ledarskapsmodell kan innebära.

Punkter under dagen:

 • Inre och yttre motivation – varför fungerar inte alltid belöningar?
 • Din egen ledarstil
 • Topp 10 listan på vad medarbetare retar sig mest på hos sin chef
 • Konfliktstilar
 • Teamets profil – Hur kommunicera – Styrkor/svagheter
 • Anpassning till olika uppgifter
 • Debatten om DISC – Hur skall DISC inte användas?
 • Coachtips till olika säljstilar

Om Pelle:

Pelle Mårtensson har mer än 20 års erfarenhet av att träna ledare och säljare. Efter en gedigen säljplattform från IBM ”skolade” han om för att omsätta sina kunskaper som konsult och tränare. Pelle har tränat och coachat drygt 6.000 chefer och säljare på nästan alla nivåer och dessutom varit VD för att av Sveriges största konsultbolag.

Pelles mångåriga bakgrund som säljare och chef har givit honom en gedigen plattform att stå på när han inte bara förklarar hur en ledare eller säljare, eller en hel organisation, ska kunna fungera bättre utan faktiskt får människor att själva inse och känna det.

Genom att dela med sig av såväl egna framgångar som misslyckanden bygger han inte bara trovärdighet. Det gör också innehållet och budskapet levande och lätt att förstå och ta till sig. Kanske är det ett av skälen till att hans workshops och kurser är så uppskattade.

Agenda

07:45 08:00 Incheckning
08:00 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 12:30 Lunch
12:30 15:30 Dagen fortsätter
15:30 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation

Q4 Ledare – Effektivare kommunikation är en framgångsfaktor i ditt ledarskap.

Om Q4 Ledare – Effektivare kommunikation är en framgångsfaktor i ditt ledarskap.

Selldorado bjuder in till en dag där du tillsammans med andra säljansvariga får tips och kunskap till ditt säljledarskap för att kunna kommunicera på ett mer tydligt och inspirerande sätt med dina medarbetare. Enligt moderna ledarskapsmodeller är några av de viktigaste egenskaperna hos en ledare att coacha och utveckla andra och att skapa engagerade medarbetare. Välfungerande team förutsätter att medlemmarna kan samarbeta, och att du som ledare kan anpassa din kommunikationsstil, Det som också kännetecknar ett bra ledarskap är måttet av självinsikt. En bra ledare gör inte alltid allting rätt. Men en bra ledare vet när det inte blivit så bra, och tar lärdom och strävar alltid efter att bli lite bättre i sin roll. Under dagen kommer vi att skapa en större förståelse för hur vi kommunicerar via världens mest använda modell för beteende och kommunikation. Det är inte ett ”personlighetstest”, utan bygger på självskattning. Det är ett effektivt och smart sätt att få ett gemensamt språk för beteenden. Rätt använt ger modellen igenkänning och självkännedom som leder till att du börjar reflektera över hur du själv agerar i ledarrollen och vad det betyder för dina medarbetare. Under denna dag går vi både in på hur du kan använda modellen som kallas DISC för att bli en bättre chef, men även vilka baksidor denna ledarskapsmodell kan innebära. Punkter under dagen:

 • Inre och yttre motivation – varför fungerar inte alltid belöningar?
 • Din egen ledarstil
 • Topp 10 listan på vad medarbetare retar sig mest på hos sin chef
 • Konfliktstilar
 • Teamets profil – Hur kommunicera – Styrkor/svagheter
 • Anpassning till olika uppgifter
 • Debatten om DISC – Hur skall DISC inte användas?
 • Coachtips till olika säljstilar

Om Pelle:

Pelle Mårtensson har mer än 20 års erfarenhet av att träna ledare och säljare. Efter en gedigen säljplattform från IBM ”skolade” han om för att omsätta sina kunskaper som konsult och tränare. Pelle har tränat och coachat drygt 6.000 chefer och säljare på nästan alla nivåer och dessutom varit VD för att av Sveriges största konsultbolag. Pelles mångåriga bakgrund som säljare och chef har givit honom en gedigen plattform att stå på när han inte bara förklarar hur en ledare eller säljare, eller en hel organisation, ska kunna fungera bättre utan faktiskt får människor att själva inse och känna det. Genom att dela med sig av såväl egna framgångar som misslyckanden bygger han inte bara trovärdighet. Det gör också innehållet och budskapet levande och lätt att förstå och ta till sig. Kanske är det ett av skälen till att hans workshops och kurser är så uppskattade.

Agenda

07:45 08:00 Incheckning
08:00 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 12:30 Lunch
12:30 15:30 Dagen fortsätter
15:30 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

[show_datum]

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.” Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult
”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!” Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation

Agenda

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation