Q4 Ledare – Att leda med färger – Att göra och inte göra

En dålig chef har många tyvärr erfarit. Har du sagt upp dig från ett jobb som du egentligen uppskattade på grund av en dålig chef? Om svaret på den frågan är ”Ja” är du inte ensam. En undersökning av BambooHR.com, gjordes på över 1000 anställda för att besvara frågan om vad deras skäl till att säga upp sig var och i slutänden ett byte av jobb. Det visade sig att 44 procent av de tillfrågade slutade på grund av en dålig chef. Dessutom ökade andelen med det antal chefer man haft…

Men vad är de främsta egenskaperna hos en dålig chef som gör att medarbetare slutar? Enligt moderna ledarskapsmodeller är några av de viktigaste egenskaperna hos en ledare att coacha och utveckla andra och att skapa engagerade medarbetare. Välfungerande team förutsätter att medlemmarna kan samarbeta och du som ledare kan anpassa dig. Det som också kännetecknar bra ledarskap är ett stort mått av självinsikt. En bra ledare gör inte alltid allting rätt. Men en bra ledare vet när det inte blivit så bra, tar lärdom och strävar alltid efter att bli lite bättre.

God kommunikation och trivsel bygger också på att ledaren och medarbetarna i teamet känner varandra väl. Att ha koll på andras olika personligheter och beteenden skapar trygghet. Att redan i förväg veta vilka reaktioner man kan förvänta sig på ett visst beteende eller en kommentar. Denna förutsägbarhet skapar stabilitet och stimulerar till mer kommunikation. Det som kunde blivit en konflikt kan bli till förståelse, överseende och uppskattning.

DISC är världens mest använda modell för beteende och kommunikation och har även blivit översatt till fyra ”personlighetsfärger”. Det är inte ett ”personlighetstest”, utan bygger på självskattning. Det är ett effektivt och smart sätt att få ett gemensamt språk för beteenden. Rätt använt ger DISC analysen igenkänning och självkännedom som leder till att du börjar reflektera över hur du själv agerar i ledarrollen och vad det betyder för dina medarbetare.

Under denna dag går vi både in på hur du kan använda DISC för att bli en bättre chef och även vilka baksidor denna ledarskapsmodell kan innebära

 • Inre och yttre motivation – varför fungerar inte alltid belöningar?
 • Din egen ledarstil
 • Topp 10 listan på vad medarbetare retar sig mest på hos sin chef
 • Konfliktstilar
 • Teamets profil – Hur kommunicera – Styrkor/svagheter
 • Anpassning till olika uppgifter
 • Debatten om DISC – Hur skall DISC inte användas?
 • Coachtips till olika säljstilar

Om Pelle:

Pelle Mårtensson har mer än 20 års erfarenhet av att träna ledare och säljare. Efter en gedigen säljplattform från IBM ”skolade” han om för att omsätta sina kunskaper som konsult och tränare. Pelle har tränat och coachat drygt 6.000 chefer och säljare på nästan alla nivåer och dessutom varit VD för att av Sveriges största konsultbolag.

Pelles mångåriga bakgrund som säljare och chef har givit honom en gedigen plattform att stå på när han inte bara förklarar hur en ledare eller säljare, eller en hel organisation, ska kunna fungera bättre utan faktiskt får människor att själva inse och känna det.

Genom att dela med sig av såväl egna framgångar som misslyckanden bygger han inte bara trovärdighet. Det gör också innehållet och budskapet levande och lätt att förstå och ta till sig. Kanske är det ett av skälen till att hans workshops och kurser är så uppskattade.

Agenda

07:45 08:00 Incheckning
08:00 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 12:30 Lunch
12:30 15:30 Dagen fortsätter
15:30 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

 • 02Oct

  Malmö/Lund

  Scandic Hotel Star Glimmervägen 5, Lund Tel: 046-28 52 500
 • 03Oct

  Göteborg

  Scandic Mölndal Barnhemsgatan 23, Göteborg Tel: 031-751 52 00
 • 22Oct

  Stockholm

  Hotel Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1, 194 35 Upplands Väsby Tel: 08-517 355 00
 • 21Nov

  Stockholm

  Scandic Hotel Infra City Kanalvägen 10, Upplands Väsby Tel: 08-517 344 00

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation