Hur skapar man en framgångsrik grupp? med Jesper Berlin

Bli bättre i verkligheten! Hur skapar man en framgångsrik grupp?

Föreläsare: Jesper “Bella” Berlin

 

The day the soldiers stop bringing you their problems is the day you stopped leading them.

They have either lost confidence that you can help them or concluded that you do not care.

Either case is a failure of leadership

: Colin Powell

Alla företag har en vision, men hur många känner att man arbetar mot visionen varje dag? Det är en sak att ha bra styrdokument att visa upp, en helt annan sak är att leva efter dem. Det svåraste är att få hela organisationen att göra det.

Jag kommer att prata om hur jag löste detta i min enhet och komma med konkreta tips att använda i vardagen. Jag ska berätta hur jag satte upp en vision och jobbade mot den, och fick med hela min enhet. Under min dag ger jag er praktiska exempel på hur man sätter ihop ett vinnande lag som kan jobba i det okända mot gemensamma mål. Det brukar sägas att kultur äter strategi till frukost, varje dag! Hur skapar vi som ledare en kultur som vi vill ha? Jag kommer med konkreta tips hur vi odlar en bra kultur.

Hur sätter vi en vision

  • Vision eller mål vad ska vi ha?
  • Att leda i osäkerhet

Föregångsmannaskap
Vad är en föregångsman?

Hur får vi alla att jobba mot samma mål?

  • Gemensam lägesbild
  • Verklighet eller powerpoint
  • Gör nåt åt det!

Hur får vi den bästa gruppen?

  • Olikheter skapar en stark grupp
  • Identifiera problemet innan lösningen
  • Alla måste vara på väg åt samma håll
Jesper Berlin

Om Jesper Berlin

Jag har arbetet i Försvarsmakten i nästan 30 år, 14 av dessa jobbade jag i specialförbanden. Under min karriär har jag vid ett flertal tillfällen samlat ihop grupper för att arbeta i högriskmiljöer. Jag har haft både bra och dåliga chefer under åren och med tiden har jag funderat mycket på vad som gör att vissa grupper fungerar så mycket bättre än andra. Jag brinner för ledarskapet i vardagen och hur man blir sitt bästa jag. Att som ledare och chef kunna lyfta blicken och se människorna i organisationen för att plocka fram det bästa ur var och en är det som skapar ett vinnande lag. I den dagliga verksamheten är det lätt att man fokuserar på prestation (hur mycket, hur långt o.s.v.) men jag tror att fokus i det långa loppet ska vara på förbättring. Att vända sina svagheter till styrkor. Det spelar ingen roll om du ska träna mot ett speciellt mål eller driva ett företag, det handlar inte så mycket om att göra sakerna rätt, det handlar om att göra rätt saker!

Agenda

07:45 – 08:00 Incheckning
08:00 – 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 – 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:30 Dagen fortsätter
15:30 – 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation