Så lyckas du som distanschef med Kim von Walden

Även om grunden i ledarskap inte förändras ur ett teoretiskt perspektiv är distansledarskap en helt annan arena att verka från. Utmaningarna vi som ledare står inför när vi inte kan leda genom fysiska möten är många, fallgroparna fler och det är svårare att fånga upp signaler på distans. Forskningen ger en tydlig indikation på att det värdestyrda ledarskapet har en stark positiv effekt när vi leder på distans. Det gäller oavsett om vi leder olika kulturer eller i en krissituation som vi nu befinner oss i. De grundläggande ledarfärdigheterna är även basen när vi leder på distans. En tydlighet i vad vi ska göra, hur vi ska jobba tillsammans för att uppnå målen genom färdigheterna i det situationsanpassade ledarskapet, ha ett coachande förhållningssätt och vara skicklig i att sätta konkreta och tydliga mål är fortfarande nycklar för framgång. Men hur gör vi med gemenskapen, hur följer vi upp och hur skapar vi en känsla av närvaro när vi inte ses? Denna komprimerade virtuella utbildningen ger de svaren och verktygen vi behöver för att lyckas med ett professionellt distansledarskap.

Syfte och mål

 • Att ge konkreta verktyg som effektiviserar och förenklar ditt distansledarskap
 • Att skapa önskat resultat på distans
 • Framgångsfaktorer
 • Att skapa och driva sitt ledarskap värdestyrt
 • Att klargöra förväntansnivåer och gemensamma arbetssätt
 • Att coacha på distans
 • Mätpunkter du som ledare kan använda dig av
 • Frågemetodik och aktivt lyssnade som verktyg i distansledarskapet
 • Hur skapar vi känslan av gemenskap på distans
 • Att skapa kommunikations- och mötes-plan
 • Möten på distans, ex Teams, Zoom, Adobe, Skype etc

Effekter

 • Träningen ger dig konkreta verktyg och tips hur du ska göra för att undvika de största fallgroparna i att leda på distans
 • Gör att du lättare kan följa upp och driva att dina medarbetare proaktivt vilket ger dig bättre förutsättningar att kunna leda på distans
 • Gör att du betydligt snabbare fångar upp avvikelser från medarbetarna Säkrar din grupps måluppfyllnad
 • Skapar en stabilitet och ett lugn på både individ och gruppnivå
 • Skapar en ökad känsla av närhet och gemenskap för dina medarbetare
Kim von Walden

Om Kim von Walden

Kims passion är att skapa utveckling och långvariga effekter hos sina deltagare och uppdragsgivare. Han njuter av att se människor frigöra sin kraft och potential genom modet att förändras och utvecklas för att sedan blomma ut i full prakt. Just nu är Kim engagerad i att utveckla Emotionell Intelligens inom ledarskap och sälj. Han har lång erfarenhet inom sälj, säljledning, affärsutveckling, ledarskap och utbildning från olika branscher. Han har jobbat med nationella och internationella projekt och uppdrag i Norden, Europa, Asien och USA. Kim verkar som förändringsledare, konsult och driver Konsulthuset som startade 1992 samt RocheMartin i Skandinavien sedan några år.

Agenda

8:30
09-11
11-13
13-15
Incheckning
Utbildning
Lunch
Dagen fortsätter

Kalender

Några röster från tidigare möten

”En fantastisk energikick kopplat till ett mycket bra budskap. Jag kan varmt rekommendera Magnus H Johansson”
Per Kostmann, Företagsmarknadschef, SEB.

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation