Säljledning i det nya vanliga med Kim von Walden

Hur ska vi leda i det nya vanliga? Vad är okej? Vilken kultur vill vi ha? När ska vi vara på plats och inte? Vilka säljare klarar av att jobba på distans? Hur hårt kan jag som chef styra gruppen? Vem gör vad? Hur säkerställer jag att de jobbar när jag inte är närvarande? Förtjänar de sin frihet? Frågorna är många och utmaningarna vi som ledare står inför när vi inte kan leda genom fysiska möten är många, fallgroparna fler och det är svårare att fånga upp signaler när några inte är på plats. Forskningen ger en tydlig indikation på att det värdestyrda ledarskapet har en stark positiv effekt när vi leder både på plats och distans. De grundläggande ledarfärdigheterna är även basen när vi leder i en hybridvärld. En tydlighet i vad vi ska göra, hur vi ska jobba tillsammans för att uppnå målen genom färdigheterna i det situationsanpassade ledarskapet, ha ett coachande förhållningssätt och vara skicklig i att sätta konkreta och tydliga mål är fortfarande nycklar för framgång. Men hur gör vi med värderingar, gemenskap, hur följer vi upp och hur skapar vi en känsla av närvaro när vi inte ses?

Denna dag tittar vi på möjligheterna och verktygen vi behöver för att lyckas med ett professionellt hybridledarskap. Vi diskuterar erfarenheter från de senaste året och blandar med säljledning, hur skapar vi nya framgångar.

Syfte och mål

 • Att ge konkreta verktyg som effektiviserar och förenklar ditt ledarskap
 • Att skapa och driva sitt ledarskap värdestyrt
 • Att klargöra förväntansnivåer och gemensamma arbetssätt
 • Att skapa önskat resultat när några är på plats och några på distans
 • Framgångsfaktorer och pressfaktorer
 • Alla är under utveckling eller avveckling
 • Mätpunkter du som ledare kan använda dig av
 • Hur skapar vi känslan av gemenskap på distans

Effekter

 • Träningen ger dig konkreta verktyg och tips hur du ska göra för att undvika de största fallgroparna i att leda i en hybridvärld
 • Gör att du lättare kan följa upp och driva att dina medarbetare proaktivt vilket ger dig bättre förutsättningar att kunna leda
 • Gör att du betydligt snabbare fångar upp avvikelser från medarbetarna Säkrar din grupps måluppfyllnad
 • Skapar en stabilitet och ett lugn på både individ och gruppnivå
 • Skapar en ökad känsla av närhet och gemenskap för dina medarbetare
Kim von Walden

Om Kim von Walden

Kims passion är att skapa utveckling och långvariga effekter hos sina deltagare och uppdragsgivare. Han njuter av att se människor frigöra sin kraft och potential genom modet att förändras och utvecklas för att sedan blomma ut i full prakt. Just nu är Kim engagerad i att utveckla Emotionell Intelligens inom ledarskap och sälj. Han har lång erfarenhet inom sälj, säljledning, affärsutveckling, ledarskap och utbildning från olika branscher. Han har jobbat med nationella och internationella projekt och uppdrag i Norden, Europa, Asien och USA. Kim verkar som förändringsledare, konsult och driver Konsulthuset som startade 1992 samt RocheMartin i Skandinavien sedan några år.

Agenda

07:45 – 08:00 Incheckning
08:00 – 08:30 Frukost och nätverkande
08:30 – 11:30 Föreläsning / Möte
11:30 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:30 Dagen fortsätter
15:30 – 16:00 Tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kalender

Några röster från tidigare möten

”Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.”
Emma, Sektionschef Automation hos AF Consult

”Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!”
Stefan Leijon, Sales Manager hos Aurora Innovation