Branschutbildningar

Vi kan erbjuda säljutbildningar som behandlar just den säljprocess som er bransch utmanas med. Vi tror att en viss del av en säljutbildning måste vara olika beroende på vilken bransch som vi verkar i. Alla branscher är unika på något sätt. Därför så kan vi erbjuda branschspecifika säljutbildningar som behandlar just den säljprocess som er bransch utmanas av. Exempel på …

Ett nätverk för säljare

Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att ställa frågor till och inspireras av. Nätverk. Våra nätverksträffar är till för att du ska få komma iväg och träffa människor som har samma yrkesroll som dig. Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att diskutera med, ställa frågor till och inspireras av. Lär av andra, bli mer kreativ och …

Ett nätverk för ledare

Selldorado erbjuder de bästa möjligheterna till att utvecklas inom ledarskap och försäljning. Selldorado har som mission att erbjuda våra medlemsföretag de bästa möjligheterna till att utveckla sina medarbetare inom ledarskap, försäljning och kundservice. Och allt detta gör vi till kraftigt reducerade priser. Observera att medlemsavgiften gäller för hela företaget, dvs alla som vill kan ta del av våra erbjudanden!

Agenda för säljare

Visa nätverksträffar för säljare. Här ser du när och var du har möjlighet att få träffa ett stort antal personer som är i samma position som dig. Klicka på det datum eller den ort som passar dig så hittar du vilka spännande ämnen vi kommer att ta upp på nätverksträffen.

Agenda för ledare

Chefsnätverk – Visa nätverksträffar för ledare. Här ser du när och var du har möjlighet att få träffa ett stort antal personer som är i samma position som dig. Klicka på det datum eller den ort som passar dig så hittar du vilka spännande ämnen vi kommer att ta upp på nätverksträffen.