Referenser

Vi har varit på ett flertal av Selldorados nätverksträffar genom åren och är mycket nöjda med upplägget.

Det är för oss ett passande koncept där man mixar förläsning med nätverkande, att lyssna och inspireras kombinerat med diskussioner och grupparbeten och inte minst knyter man kontakter och utbyter erfarenheter med andra deltagare.

Beatrice Tannerstål
VD Hi-media Sverige

www.himediagroup.com


Vi har fått ett mycket bra utbyte och många nya lärdomar från våra träffar med Selldorado. Både ledande personer och säljteamet är med och alla är rörande överens om att vi alla har utvecklats i våra roller och fått en mer gemensam syn på hur arbetet skall utföras. Många bra föreläsningar med intressanta ämnen som ger dig kunskap som du tar med dig i ditt liv, både privat och i arbetsrollen. Som säljchef är träffarna med Selldorado en möjlighet för mig att knyta nya bekantskaper och få nya verktyg i rollen som ledare. Utbyte mellan företag från olika branscher ger en dynamisk grupp med många skratt och mycket nya lösningsvinklar.

Vi kommer självklart att köra vidare med Selldorado! Kunskap är inget tungt att bära!

Stefan Leijon
Sales Manager

www.aurorainnovation.com


Selldorado bidrar med ett avbrott i vardagen och ger oss deltagare stimulerande föreläsningar, givande take-aways samt möjligheten att nätverka med andra deltagare. Träffarna är proffesionellt arrangerade och hela den understödjande organisationen är väl intrimmad för att konceptet ska bidra med nytta till oss deltagare.

Fredrik Norrbom

www.johnsoncontrols.com


Nätverksträffarna på Selldorado berör ämnen som vi alla jobbar med i vår vardag. Där får jag inspiration, motivation och bra verktyg med mig hem.

Emma 
Sektionschef Automation

www.afconsult.com