Ett nätverk för säljare

Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att ställa frågor till och inspireras av.
Nätverk. Våra nätverksträffar är till för att du ska få komma iväg och träffa människor som har samma yrkesroll som dig. Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att diskutera med, ställa frågor till och inspireras av. Lär av andra, bli mer kreativ och kom tillbaka som en bättre säljare.