Möten för ledare

Våra möten är till för att du ska få komma iväg och träffa människor som har samma yrkesroll som dig. Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att diskutera med, ställa frågor till och inspireras av. Våra mötesdagar kan handla om allt från lönsamhet och affärsutveckling, till tips för att förnya drivkraften hos dina medarbetare. Lär av andra, bli mer kreativ och kom tillbaks som en bättre ledare.

En intressant föreläsare pratar under dagen om två utvalda teman tillsammans med deltagarna. Under träffen befinner vi oss i trevlig konferensmiljö och vi genomför ofta workshops. Deltagarna sitter i mindre diskussionsgrupper och roterar vid ett flertal tillfällen under dagen. Som deltagare får du alltid tillgång till all dokumentation från våra föreläsningar. Ett värdefullt verktyg att själv använda i den egna organisationen.

Visa nätverksträffar för ledare.