Våra möten

Möten för ledare

Våra möten är till för att du ska få komma iväg och träffa människor som har samma yrkesroll som dig. Genom Selldorado får du möjlighet att möta andra att diskutera med, ställa frågor till och inspireras av. Våra mötesdagar kan handla om allt från lönsamhet och affärsutveckling, till tips för att förnya drivkraften hos dina medarbetare. Lär av andra, bli mer kreativ och kom tillbaka som en bättre ledare.

En intressant föreläsare pratar under dagen om två utvalda teman tillsammans med deltagarna. Under träffen befinner vi oss i trevlig konferensmiljö och vi genomför ofta workshops. Deltagarna sitter i mindre diskussionsgrupper och roterar vid ett flertal tillfällen under dagen. Som deltagare får du alltid tillgång till all dokumentation från våra föreläsningar. Ett värdefullt verktyg att själv använda i den egna organisationen.

Visa nätverksträffar för ledare.


Möten för säljare

Vid ett antal tillfällen under ett år träffas vårt nätverk av säljare i högklassig konferensmiljö med god mat och trevlig atmosfär. Grunden i detta nätverk är våra kompetensdagar som alltid innehåller två olika aktuella ämnen som rör din roll som säljare. Kvalitén på dagarna säkerställs alltid genom medverkan av externa föreläsare med spetskompetens.

Vid varje tillfälle får du möjlighet att utbyta tips och erfarenheter med 30-50 andra säljare som har samma yrkesroll som dig själv. Detta skapar möjligheter till ny kunskap, inspiration och handfasta tips som direkt kan användas i den dagliga verksamheten.

Selldorado kan i dag erbjuda dig olika alternativ av medlemskap för deltagande vid dessa dagar. Ditt val påverkas av ditt nuvarande behov och möjlighet av inspiration, kunskap och kompetens inom försäljningsområdet. I alla av medlemsalternativen ingår Selldorados inspirationsmail som du får en gång i månaden med tips, råd och idéer i frågor som rör personlig utveckling och försäljning. Här får du även tips på litteratur och kurser som stärker dig i din roll som säljare.

Efter varje nätverksdag får du även en dokumentation över innehållet under dagen.

Visa nätverksträffar för säljare.