Möten för säljare

Vid ett antal tillfällen under ett år träffas vårt nätverk av säljare i högklassig konferensmiljö med god mat och trevlig atmosfär. Grunden i detta nätverk är våra kompetensdagar som alltid innehåller två olika aktuella ämnen som rör din roll som säljare. Kvalitén på dagarna säkerställs alltid genom medverkan av externa föreläsare med spetskompetens.

Vid varje tillfälle får du möjlighet att utbyta tips och erfarenheter med 30-50 andra säljare som har samma yrkesroll som dig själv. Detta skapar en möjlighet till ny kunskap, inspiration och handfasta tips som direkt kan användas i den dagliga verksamheten.

Selldorado kan i dag erbjuda dig olika alternativ av medlemskap för deltagande vid dessa dagar. Ditt val påverkas av ditt nuvarande behov och möjlighet av inspiration, kunskap och kompetens inom försäljningsområdet. I alla av medlemsalternativen ingår Selldorados inspirationsmail som du får en gång i månaden med tips, råd och idéer i frågor som rör personlig utveckling och försäljning. Här får du även tips på litteratur och kurser som stärker dig i din roll som säljare.

Efter varje nätverksdag får du även dokumentation över innehållet under dagen.

Visa nätverksträffar för säljare.