Fem felfunktioner i en grupp,

Med Örjan Olsson

Samarbetsproblem i gruppen får konsekvenser för hela verksamheten. Trots att man kanske har en efterfrågad produkt och branschens mest kompetenta personal lyckas organisationen inte nå ett bra resultat. Ju ”högre” upp i hierarkin problemen finns, desto större problem för organisationen. I dessa kristider är det av yttersta vikt att man har en enad arbetsgrupp och att alla drar åt samma håll. Vilka delar är det viktigast att fokusera på? Vad kännetecknar framgångsrika lag? Hur kan jag utveckla mitt lag? Patrick Lencionis enkla modell får oss att förstå och övervinna de fem felfunktionerna i ickefungerande grupper. För att lättare kunna tillämpa denna modell i den egna organisationen kommer vi under dagen att sätta oss in i detta verktyg, se på teorierna bakom samt träna på utvalda delar så att vi kan ta med oss ett antal lösningar hem till vår vardag. Under dagen utvecklar man sin medvetenhet om vad som skapar samverkande och högpresterande team. Efter genomför dag ska man kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap i att driva teamutvecklings-processer och man ska ha fått nödvändiga verktyg för att leda teamet mot att bli samverkande och högpresterande.

Dagens upplägg

Block 1: The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - modellen
• Introduktion. Vi sätter dagens förväntningar och målsättningar.
• Bakgrunden till modellen – hur, när och på vilket sätt kan den användas.
• Mätbarheten i modellen.

Block 2+3: Fem beteenden i samverkande team – genomgång av respektive beteende
• Tillit – vad bygger tillit i ett team?
• Konflikt – hur hanterar vi olika åsikter?
• Engagemang – hur skapar vi ett åtagande och efterlevnad i gemensamma beslut?
• Ansvar – hur arbetar vi med direkt feedback i teamet?
• Resultat – vilka resultat prioriterar vi?

Block 4: Min plan för samverkande team

• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta arbete att skapa samverkande team. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från dagen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback.
• Summering och avslut.

I alla block ovan varvas reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring att skapa samverkande team.

Om Örjan Olsson

Sedan början av 90-talet har Örjan arbetat som utbildare/tränare och coach inom de två egenägda bolagen Going Places och Highlights. I början var mest turism- och resenäringen som tränades men under åren har allt fler företag och branscher adderats till referenslistan.

Idag genomförs mestadels uppdrag av karaktären ledarskap-, teamutveckling- alternativt värdegrundsarbete och hur vi på bästa sätt möter vår kund. Men även sälj-, service-, kommunikations- och beteendeträning i grupp samt personlig coaching i kundens miljö driver Örjan ofta och med framgång.

Företag som exempelvis BDS Bildelar, Peab, Stöten i Sälen, Ahlsell, Bygglet, Apollo, Telia, Liseberg, Jubileumsprojektet, Husman Hagberg, SCR och ICA är kunder som Örjan har eller idag samarbetar med.

Han är även involverad inom andra delar av näringslivet via delägarskap i ett fastighetsutvecklingsbolag. Inriktning är både mot B2C och B2B.

Några av fördelarna med detta är förståelsen för ”verkligheten” och dess problemställningar/ utmaningar hela tiden finns aktuell och nära.

Information

Är du intresserad av våra utbildningsdagar?

Klicka nedan så kommer du till våra kontaktpersoner som hjälper dig!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.