Ledarnätverk

Vi möter dig där du är och hjälper dig att ta dig 

dit du vill.

Agendor

Magnus H Johansson

Konsten att motivera säljare till fantastiska resultat!

Anna Lindberg

Jobba för ständig utveckling & förbättring!

Anna Lindberg

Jobba för ständig utveckling & förbättring!

Magnus H Johansson

Konsten att motivera säljare till fantastiska resultat!

Anna Lindberg

Jobba för ständig utveckling & förbättring!

©2023. Selldorado AB. All Rights Reserved.