LEDARNÄTVERKET

FÖR DIG SOM
VISAR VÄGEN

NÄTVERK

INSPIRATION

KUNSKAP

OM LEDARNÄTVERKET

ETT NÄTVERK FÖR
LEDARE.

En stark ledare är inte bara ansvarig för att uppnå framgång för sig själv, utan också för att hjälpa sitt team mot det gemensamma målet. Genom att sätta exempel och leda vägen för resten av teamet, inspirerar och motiverar en ledare andra att uppnå framgång. Att vara en framgångsrik ledare kräver mer än bara talang.

Våra agendor

Johan Dahl

Våga vägra lågkonjunktur!

Leif Klockare

Hantera oro och stress i dessa tider!

Johan Dahl

Våga vägra lågkonjunktur!

Leif Klockare

Hantera oro och stress i dessa tider!

©2023. Selldorado AB. All Rights Reserved.