SELLDORADOS LEDARNÄTVERK

För dig som visar vägen

En stark ledare är inte bara ansvarig för att uppnå framgång för sig själv, utan också för att guida sitt team mot att nå sina gemensamma mål. Genom att sätta exempel och leda vägen för resten av teamet, inspirerar och motiverar en sann ledare andra att uppnå framgång. Att vara en framgångsrik ledare kräver dock mer än bara naturlig talang.

Våra agendor

Stockholm 27/8

Gillbara ledare får potentialen att blomma!

Med Kjellåke Fyrgård.
Stockholm 22/10

AI - En realitet vi inte kan blunda för!

Med Peter Siljerud.
Göteborg 4/9

Gillbara ledare får potentialen att blomma!

Med Kjellåke Fyrgård.
Göteborg 13/11

AI - En realitet vi inte kan blunda för!

Med Peter Siljerud.

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.