SELLDORADOS LEDARNÄTVERK

För dig som visar vägen

En stark ledare är inte bara ansvarig för att uppnå framgång för sig själv, utan också för att guida sitt team mot att nå sina gemensamma mål. Genom att sätta exempel och leda vägen för resten av teamet, inspirerar och motiverar en sann ledare andra att uppnå framgång. Att vara en framgångsrik ledare kräver dock mer än bara naturlig talang.

Våra agendor

Stockholm 16/4

Hantera oro och stress i dessa tider

Med Leif Klockare.
Stockholm 27/8

Gillbara ledare får potentialen att blomma

Med Kjellåke Fyrgård.
Göteborg 24/4

Hantera oro och stress i dessa tider

Med Leif Klockare.
Göteborg 4/9

Gillbara ledare får potentialen att blomma

Med Kjellåke Fyrgård.

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.