SELLDORADOS SÄLJNÄTVERK

DITT NÄTVERK, DIN FRAMGÅNG

I dagens ständigt föränderliga affärsklimat är det väsentligt för försäljare att förbli konkurrenskraftiga. Genom att kontinuerligt utbilda sig och lära av andra kan du ligga steget före och uppnå önskad framgång. Nedan hittar du våra inplanerade utbildningsdagar i vårat säljnätverk.

Våra agendor

Göteborg, 18/9

Skapa en Gillbar kommunikation!

Med Kjellåke Fyrgård.
Göteborg 19/11

Hur kan man dra nytta av AI inom försäljning?

Med Peter Siljerud.
Stockholm 10/9

Skapa en Gillbar kommunikation!

Med Kjellåke Fyrgård.
Stockholm 23/10

Hur kan man dra nytta av AI inom försäljning?

Med Peter Siljerud.

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.