SELLDORADOS SÄLJNÄTVERK

DITT NÄTVERK, DIN FRAMGÅNG

I dagens ständigt föränderliga affärsklimat är det väsentligt för försäljare att förbli konkurrenskraftiga. Genom att kontinuerligt utbilda sig och lära av andra kan du ligga steget före och uppnå önskad framgång. Nedan hittar du våra inplanerade utbildningsdagar i vårat säljnätverk.

Våra agendor

Stockholm 5/3

Sluta sälj - hjälp kunden att köpa!

Med Örjan Olsson
Göteborg 22/5

Hur våra attityder
påverkar vårat liv!

Med Paal Evjenth.
Stockholm 10/9

Skapa en Gillbar kommunikation!

Med Kjellåke Fyrgård
Göteborg 13/3

Sluta sälj - hjälp kunden att köpa!

Med Örjan Olsson
Stockholm 7/5

Hur våra attityder
påverkar vårat liv!

Med Paal Evjenth.
Göteborg, 18/9

Skapa en Gillbar kommunikation!

Med Kjellåke Fyrgård

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.