LEDARNÄTVERKET Q3

Gillbart ledarskap får potentialen att växa!

Gillbara ledare får potentialen att blomma ut genom förtroende och inspiration.

Som chef slits du mellan specialistrollen, där du är trygg och framgångsrik, och ledarrollen där du hela tiden ska få dina medarbetare att prestera samtidigt som du ska vara ett föredöme.

Målet och syftet med utbildningen är att bli medveten om dina egna resurser som ledare och att använda dem.

Förstå hur din egen kommunikationsstil påverkar omgivningen.

Utveckla ledarskapet, i synnerhet under press.

Utveckla ”Vinnarskallen” hos dig och dina medarbetare för att nå ett bättre resultat om och om igen. 

Om Kjellåke Fyrgård

Kjellåke sprudlar av energi och glädje samt är oerhört innovativ. Han ser möjligheter där andra ser problem. Kjellåke får med hög energi, mycket aktivitet och kraftfulla verktyg människor att gå ifrån ord till handling. Hans kompetens bygger på mer än 20 års erfarenheter från arbete i säljande, säljledande och VD befattningar samt drygt 20 år som föreläsare och konsult. Kjellåke arbetar även på strategisk nivå i flera företag och har olika styrelseuppdrag. 

Stockholm, 27/8

Scandic Infra City.
08:00-15:30

Göteborg 4/9

Scandic Mölndal.
08:00-15:30

Frågor

Klicka nedan så kontaktar vi dig!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.