Hur får du din säljkår att verkligen sälja värdebaserat?

Med Bengt Gejrot

Vi lever i en mycket spännande tidsperiod. Den digitala revolutionen, B2B kunden förändrade köpbeteende och kommunikation, pandemieffekter samt ökad konkurrens och prispress har till stor del förändrat förutsättningarna för din säljorganisation. De flesta säljledare arbetar med att utveckla en  kundorienterad säljprocess men många har svårt att få säljkåren att verkligen sälja värdebaserat. Frågor man arbetar med är ofta: hur får vi kunder att ta sig tid att kommunicera med oss, hur tydliggör vi värdet med vårt erbjudande och inte minst hur säkerställa stabila marginaler. Dagen ökar din förståelse för hur du måste tänka och agera för att skapa en modern säljorganisation samt ger dig kunskap och verktyg för att utveckla ett mer värdebaserat säljarbete i din organisation som gör dig, din säljorganisation och inte minst dina kunder mer framgångsrika.

Innehåll  

  • Trender inom B2B försäljning
  • Hur kombinera personlig och digital försäljning?
  • Värdebaserad Försäljning - säljmetodik anpassas till kundens nya köpbeteende.
  • Vilka värden tillför din lösning kunden?
  • Exempel på framgångsrik implementering av värdebaserad försäljning
  • Praktiska Värdebaserade verktyg
  • Hur långt har du kommit med att utveckla er värdebaserade försäljning?
  • Hur arbeta för att vidareutveckla er värdebaserade försäljning?

Om Bengt Gejrot

Bengt Gejrot är en Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare inom försäljning. Mångårig erfarenhet, stor kunskap inom försäljning och mycket energi har lett till framgångsrika utvecklingsprojekt. Bengt har en bakgrund bla som VD inom Poolia och verkar som styrelse-ordförande för High Performance Solution koncernen. Bengt arbetar ofta  internationellt och har föreläst i mer än 30 länder på 5 kontinenter. Bengt är författare till  ”Försäljning – Att sälja kunskap och förtroende”, ”Nya affärer, Värdebaserad försäljning 4.0” samt medförfattare till ”Managing B2B Sales 2025”. De som lyssnat på Bengt uppskattar ofta hans praktiska inställning till försäljning, humor och energi

Information

Är du intresserad av våra utbildningsdagar?

Klicka nedan så kommer du till våra kontaktpersoner som hjälper dig!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.