Bengt Gejrot

“Thanks for pleasant and informative visit here last Thursday. We have received lots of positive feedback from our sales and they are already looking forward to next time!”

Om Bengt Gejrot

Bengt Gejrot är en mycket spännande föredragshållare som tillhör Skandinaviens mest erfarna och kunniga konsulter. Bengt har ca 30 års egen säljerfarenhet och har under de senaste åren genomfört utbildningar /workshops i 32 länder på 5 kontinenter. Bengt är författare till böckerna ”Att sälja kunskap och förtroende” samt ”Nya Affärer, Värdebaserad försäljning 4.0” och den senaste tillsammans med strategikonslutbolaget ”Managing B2B Sales 2025”. Bengt har Svenska & Engelska som språk.

Framtidens B2B försäljning

Är här och kallas Värdebaserad försäljning 4.0

Framtidens försäljning är här, den gamla produkt- och lösningsförsäljningen är på väg att dö ut. För första gången är kunden, nästan, lika välinformerad som du om ditt erbjudande och samtidigt lika uppdaterad på dina konkurrenters erbjudanden.

Försäljningsprocessen förändras med ökad transparens, ökad internationell konkurrens och nya aktörer. För att inte hastigt bli oviktig och förlora kampen mot webbaserad försäljning, behöver Du erbjuda något mer, ett värde. Ditt säljarbete måste styras utifrån en genuin vilja göra din kund mer framgångsrik.

  • Trender och förändringar i kundens köpprocess
  • Hur tänker kunden när kunden tänker på din lösning
  • Hur värdebaserad är ni idag i ert säljarbete?
  • Vad krävs för att utveckla värdebaserad försäljning
  • The So What Challenge

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om internutbildning med Bengt Gejrot!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.