Kjellåke Fyrgård

"Med Kjellåke´s hjälp har vi fått en bättre struktur och ordning i vårt ledaskap. Alla medarbetare har fått en utveckling i hur vi kompletterar varandra och tar tillvara på våra styrkor i teamet. Vi har dessutom lyckats att nå våra tillväxtmål i företaget”.

Om Kjellåke Fyrgård

Kjellåke sprudlar av energi och glädje samt är oerhört innovativ. Han ser möjligheter där andra ser problem. Kjellåke får med hög energi, mycket aktivitet och kraftfulla verktyg som inspirerar att gå från ord till handling. Hans kompetens bygger på 22 års erfarenhet från arbete i säljande, säljledande och VD befattningar samt mer än 20 år som konsult. Sin samlade kunskap använder Kjellåke när han föreläser, utvecklar, utbildar och agerar som mentor till individer och organisationer. Han arbetar även på strategisk nivå i flera bolag Kjellåke utbildar inom områdena ägarledda företag, affärs-mannaskap och ledarskap. Han visar hur du med rätt metoder når framgång även i pressade situationer. Basen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete bygger enligt Kjellåke på följande grunder:

GILLBART LEDARSKAP

Få medarbetarna att ”brinna” - Öka ditt fokus på det som leder till framgång!

Som chef slits du mellan specialist rollen där du är trygg och framgångsrik. Och ledarrollen där du hela tiden skall få sina medarbetare att prestera samtidigt som man skall vara ett föredöme. GILLBART LEDARSKAP är ett mycket framgångsrikt och koncept, där allt utgår ifrån den befintliga situationen. Under utbildningen används robusta hjälpmedel som bygger på psykologiska principer både beträffande kommunikation mellan människor samt ett praktiskt prestationssystem. Det gäller som chef att inte bara stå ut med den konstanta störtfloden av krav som ställs på dem, utan även att trivas med att uppfylla dessa krav under press. Med utbildningen hjälper vi dig att förvandla tvekan eller osäkerhet till kristallklart fokus, tydlig kommunikation och beslutsam handling.

  • Effektiv kommunikation
  • Öka självinsikten
  • Utveckla medarbetarnas talang
  • Prestation
  • Nuläge – WOW – Hinder – Do it!
  • Verbal judo: Kemiskapande invändningshantering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om internutbildning med Kjellåke Fyrgård!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.