Värdebaserad B2B-försäljning, vad krävs för att lyckas?

Med Bengt Gejrot

Dagens B2B kund ställer ökade krav på sina leverantörer. Många säljare brottas med få kunden att ta sig tid att kommunicera, att tydliggöra värdet med sitt erbjudande samt att hantera en ofta ökad priskonkurrens. Känner du igen dig i detta är du extra välkommen till Selldorado där jag tänker ge dig en ”handbok” i hur utveckla värdebaserade verktyg som gör både dig och dina kunder mer framgångsrika.

Innehåll  

  • Trender inom B2B försäljning
  • Värdebaserad Försäljning - säljmetodik anpassas till kundens nya köpbeteende.
  • Vad krävs för att verkligen lyckas med värdebaserad försäljning?
  • Hur väl kan du påvisa och kvantifiera de värden som din lösning tillför?
  • Egen Värdeanalys: Varför ska kunden köpa och varför köpa av dig
  • Värdebaserad handbok - Praktiska verktyg baserade på din egen värdeanalys

Om Bengt Gejrot

Bengt Gejrot är en Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare inom försäljning. Mångårig erfarenhet, stor kunskap inom försäljning och mycket energi har lett till framgångsrika utvecklingsprojekt. Bengt har en bakgrund bla som VD inom Poolia och verkar som styrelse-ordförande för High Performance Solution koncernen. Bengt arbetar ofta  internationellt och har föreläst i mer än 30 länder på 5 kontinenter. Bengt är författare till  ”Försäljning – Att sälja kunskap och förtroende”, ”Nya affärer, Värdebaserad försäljning 4.0” samt medförfattare till ”Managing B2B Sales 2025”. De som lyssnat på Bengt uppskattar ofta hans praktiska inställning till försäljning, humor och energi

Information

Är du intresserad av våra utbildningar?

Klicka nedan så kommer du till våra kontaktpersoner som hjälper dig!

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.