Konsten att motivera säljare till fantastiska resultat, med Magnus H Johansson.

Konsten att motivera säljare till fantastiska resultat! Med Magnus H Johansson Omvärldens ständiga förändringar skapar oro på marknaden. Krig, energikris och lågkonjunktur gör både säljare och beslutsfattare osäkra. Detta kan göra det svårare att nå önskade resultat. Många säljare låter omvärlden påverka den egna mentala inställningen och därmed sitt eget Read more…

©2024. Selldorado AB. All Rights Reserved.